Gå direkt till innehåll

Ekonomisk hållbarhet

Som finansiell aktör och en del av samhället, är det viktigt att Ecster tar ett ekonomiskt ansvar med fokus på långsiktig lönsamhet. Detta gör vi främst genom att skapa långsiktiga relationer med säljföretag och partners som har stabil ekonomi och likvärdig syn på hållbarhet som vi. Vår målsättning är att skapa en bra avkastning, samtidigt som vi verkar för en hållbar framtid.

Vårt sociala ansvar

Ecster ska bidra till att motverka överskuldsättning. Detta gör vi främst genom att ha en ansvarsfull kreditgivning, där våra konsumenter och deras ekonomiska förutsättningar är i fokus. Att ha en ansvarsfull kreditgivning är en viktig del av vår affärsstrategi och något som vi på Ecster har arbetat med länge. En konsument som blir beviljad en kredit, ska alltid ha utrymme för den i sin ekonomi.

Vi ska även så långt det är möjligt, sträva efter att förhindra och begränsa negativ påverkan på människors arbets- och livsförhållanden genom att samarbeta med sälj­företag som har samma syn som vi när det kommer social hållbarhet.

Läs mer om Ecster som arbetsgivare.

Miljö och klimat

Den största delen av Ecsters klimatpåverkan är indirekt och sker genom vår affärsverksamhet. Därför är det viktigt att hållbarhet står högt på agendan hos de vi samarbetar med.

Vår direkta klimatpåverkan sker genom den egna verksamheten. Därför ska vi eftersträva att minimera de koldioxidutsläpp som vår verksamhet genererar. Detta gör vi genom alltifrån att minska vår pappersförbrukning och att ha digitala möten till att digitalisera och automatisera våra tjänster.