Gå direkt till innehåll

Tillsammans för en hållbar handel Tillsammans för en hållbar handel

Ecster förbättrar köp- och säljupplevelsen för konsumenter och företag. Vår ambition är att skapa en mer hållbar handel med nöjda och återkommande kunder, oavsett när och var affären äger rum.

FN:s Globala mål ger oss en riktning

De 17 mål och 169 delmål som är satta av FN ger oss en tydlig riktning och en ram för vilka åtgärder vi måste vidta. De hjälper oss att prioritera vad vi ska arbeta med och hjälper till att förenkla hur vi håller koll på våra framsteg.

Utifrån vår verksamhet har vi valt att fokusera främst på fyra mål där vi anser oss kunna ha störst påverkan till förändring.

Mål 1

Att ha en ansvarsfull kreditgivning är en del av vårt DNA. Vi vill alltid säkra konsumentens återbetalningsförmåga. Vi vill bidra till att skapa återkommande kunder som har råd med sin kredit och aldrig försätta en kund i en sämre ekonomisk situation.

Mål 8

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. Vi vill att våra medarbetare ska känna delaktighet och engagemang. Genom att ha bra arbetsvillkor och skapa rätt förutsättningar för varje enskild medarbetare, eftersträvar vi en hållbar arbetsplats att trivas på. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar för våra medarbetare men även för samhället i stort. Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor där alla har samma möjligheter till ett utvecklande arbetsliv.

Mål 12

Vi vill att du som konsument ska veta precis vad som gäller för att kunna fatta rätt beslut. Vi eftersträvar alltid transparens, så att du ska känna full kontroll över ditt köp och ha koll på vilka villkor som gäller för betalningen av köpet.

Genom att skapa rätt förutsättningar för återkommande kunder till våra säljföretag bidrar vi till en långsiktig lönsamhet och på det sättet en mer hållbar handel.

På vår hemsida ecster.se/ecstertipsar publicerar vi artiklar med information kring olika produkter och tjänster och mer hållbara alternativ. Vi delar med oss av kunskap till våra konsumenter för att skapa förutsättningar för dem att göra mer medvetna inköpsval.

Mål 13

Genom att samarbeta med säljföretag som har miljövänliga produkter och lösningar, kan vi hjälpa konsumenterna till mer klimatsmarta val i vardagen. Detta gör vi till exempel genom att erbjuda finansiering till mer energi- och miljöförbättrande lösningar såsom solpaneler och värmepumpar, men även till eldrivna fordon.