Gå direkt till innehåll

Rätt försäkrad på vägarna

Oavsett om du nyligen köpt bil, planerar att köpa bil eller varit bilägare länge så är det lönsamt att hålla koll på din försäkring. En regelbunden översyn säkerställer att du är rätt försäkrad.

Innan du ger dig ut på vägarna behöver bilen vara försäkrad. För hur trygg du än känner dig bakom ratten måste du ha en bilförsäkring – så säger lagen. Det gör bilförsäkringen unik i sitt slag; andra slags försäkringar är frivilliga. Men det är skillnad på bilförsäkring och bilförsäkring!

Tre nivåer av försäkring

Det finns tre olika typer av bilförsäkringar: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Trafikförsäkring

Alla fordon som är i trafik måste ha en trafikförsäkring. Det är den lagstadgade delen av bilförsäkringen. Trafikförsäkringen är till för att ersätta kostnader för skador som du orsakar på en medtrafikant och dess fordon.
Har du endast en trafikförsäkring och du är den som orsakat skadan får du själv stå för kostnaderna för att reparera din egen bil. Att enbart ha trafikförsäkring kan passa den bilägare som har en bil med ett lägre värde där självrisken för en mer omfattande försäkring är högre än bilens värde.

Tips!

Läs mer om och jämför trafikförsäkring, hel- och halvförsäkringar på Insplanet.se


Halvförsäkring

Halvförsäkring innehåller trafikförsäkring plus försäkring för skador som uppstår på ditt fordon vid brand, stöld eller vid skador på glas som till exempel stenskott.
Halvförsäkring är vanligt att teckna när du har en nyare bil som har en så kallad vagnskadegaranti från billeverantören (ingår de första tre åren). En halvförsäkring kan också passa för den som inte kör så många mil per år.

Helförsäkring

Helförsäkring är försäkringen som innehåller samma skydd som trafik- och halvförsäkringen plus en vagnskadeförsäkring. Helförsäkringen täcker kostnaderna för skador på din bil även om det är du som orsakat skadan. Vilka skador som försäkringen omfattar varierar från försäkring till försäkring.
Helförsäkring är vanligast att teckna för bilar äldre än tre år eller när du önskar ett tryggt bilägande.

"Självrisk handlar inte om, vilken risk DU utgör i trafiken. Självrisk är den del av kostnaden som du själv står för vid en eventuellt skada."

Försäkra mot allt och lite till?

Utöver de tre olika huvudförsäkringarna trafik-, halv- och helförsäkring finns en rad tilläggsförsäkringar.  Ett exempel är viltförsäkring, som kan vara värd att överväga om du ofta kör på vägar där mycket vilt rör sig

Betala för det du behöver

När du jämför försäkringar och vad de kostar är det viktigt att du noga kontrollerar vad som ingår i de olika försäkringarna och hur stor självrisken är hos de olika bolagen. Du behöver också värdera vilken ekonomisk risk du är beredd att ta.

Det finns flera olika jämförelsetjänster som hjälper dig att få ett bra underlag för att välja den försäkring som passar dig, din bil och din plånbok.

Välj klokt och kör förståndigt!

Vad påverkar försäkringskostnad och självrisk förutom vad som ingår i försäkringen?

Bilmodell
Är bilen du önskar försäkra ett riktigt vrålåk eller en trygg familjebil? Vissa bilmärken är dyrare att försäkra eftersom försäkringsbolagen sett att de oftare är inblandade i olyckor.

Antal mil
Om du kör många mil per år så ökar risken för att drabbas av olyckor. Då ökar också försäkringskostnaden.

Parkering
Var och hur du parkerar påverkar också försäkringens kostnad. En bil som parkeras i ett garage på en villatomt har lägre risk att drabbas av parkeringsskador och bilinbrott i jämförelse med en bil som parkeras på gatan.

Vem är föraren?
Är du under 25 år eller ska någon under 25 år köra bilen? Då ökar försäkringspremien eftersom risken för olyckor ökar med yngre förare.

Insplanet - jämför försäkringar

Insplanet erbjuder hjälp i valet av bilförsäkring. Du kan jämföra priser och villkor och få hjälp av erfarna försäkringsrådgivare om du känner dig osäker.

Jämför bilförsäkringar på insplanet.se

Köpa begagnad bil – tänk på det här

Så gör du det ekonomiskt smartaste bilköpet

Perfekt läge att köpa elmoped